Kontrolbesøg kvæg

 Er du forberedt på evt. kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen vedrørende dyrevelfærd?

Vidste du, at alle, som har flere end 4 køer, skal sørge for, at dyreholdet tilses af en dyrlæge mindst én gang årligt” (Lovbek. Nr. 1343 § 3, stk. 4.)?

Fødevarestyrelsen kører kontrolkampagner, hvor de følger op på om reglerne i forhold til opstaldning, håndtering og pasning af både voksne og unge dyr under 6 måneder overholdes - også i de små kødkvægsbesætninger rundt omkring i hele landet.

I disse måneder er der selvsagt fokus på udegående dyr, og at de sikres mod vejr og vind. Hidtil har enkelte kødkvægsracer været undtaget for kravet om læskur for udegående dyr i vinterlignende vejr/vinterperioden, men dette er nu permanent sløjfet, og forholdene bliver vurderet i hvert enkelt tilfælde. I praksis er der ganske få steder, hvor naturlige forhold (hegn og læbælter og lign.) kan gøre det ud for et læskur.

Er du interesseret I at høre mere, så er du velkommen til at kontakte os på tlf. 5487 1555.