Nyt fra smådyrsdyrlægerne

 Det sidste halve år har Henriette hjulpet 2 dage om ugen på Maribo Dyrehospital, men er nu tilbage på klinikken som tidligere.

Henriette og Kirsten Hobolt fra Maribo Dyrehospital vil fortsat udveksle erfaringer omkring reproduktion, og Henriette arrangerer nu kurser for andre dyrlæger i Danmark vedrørende dette emne.

Lieve og Henriettes arbejdsfordeling er som følger:

Mandag: Lieve og Henriette

Tirsdag og onsdag: Henriette

Torsdag og fredag: Lieve

Der er også mulighed for at arrangere scanninger hos Henriette torsdag og fredag efter nærmere aftale.

På glædelig gensyn i klinikken, Lieve og Henriette