Elisabeth Nygaard

Elisabeth blev i december 2004, ansat som klinikassistent på Nysted Dyreklinik. Kort herefter, gik halvdelen af hendes tid med opgaver for kvægdyrlægerne, bl.a. med rapporter til landmændene.

Den 1. september 2010, skiftede Elisabeth over til fuldtid at arbejde med det hun er uddannet til – bogholderi. Siden da, har hun med ferm og sikker hånd, styret bogholderiet for Nysted Dyreklinik I/S, Nysted Dyreklinik ApS samt Dyrlæger & Ko Fakturering I/S.

Elisabeths arbejdsopgaver er debitor-, kreditor- og finansbogholderi samt afstemning heraf. Nysted Dyreklinik I/S har en lidt særlig forretningsform der gør, at vi også her, kan underholde Elisabeth med bl.a. fordelingsnøgler og månedsregnskab. Det samme kan Dyrlæger&Ko med udregning af- og månedsbetalinger til de forskellige praksis.

Heldigvis er det undtagelsen fra reglen, men helt fri kan vi desværre ikke sige os fra dårlige betalere. Det er også Elisabeth, der sender rykkere til debitorer, og indsendelse til inkasso når det bliver nødvendigt.

Vi har fuld forståelse for, at man som klient kan havne i en situation, hvor man har brug for at opdele en regning i mindre bidder. Her er det Elisabeth I skal have fat i, for at lave en afdragsordning.

Da time- og ferieopgørelse for personale, samt udarbejdelse og udbetaling af lønninger til alle også ligger på Elisabeths bord, bliver ingen i tvivl om vigtigheden af hendes tilstedeværelse. Skulle vi glemme at påskønne hende højt, så lad det hermed være gjort.

Ud over regnskabet, har Elisabeth også ansvaret for udarbejdelse af opgørelser til Willis og Den Danske Dyrlægeforening m.v.

Og så er der lige en del ad hoc opgaver til at krydre dagene og tilføre lidt ekstra spænding, hvis det skulle mangle.

Efter den opremsning, er der da vist et par kaos-dyrlæger der skal ud til bogholderen med en fanfare og en hyldestsang.

HURRA for effektivt bogholderi – Elisabeth! Vi var på skideren uden dig!