Nødslagtning

Ved en nødslagtning forstås en aflivning og afblødning af et slagtedyr uden for slagtehuset.

Som udgangspunkt er det kun levende, raske dyr, der kan bringes ind på et slagteri.

Nødslagtning kan kun ske af et i øvrigt sundt dyr, der har været udsat for en ulykke og som følge heraf bliver aflivet i besætningen. Nødslagtninger kan desuden udføres på dyr, der ikke kan indfanges eller er meget nervøse, og derfor ikke er egnet til transport til slagtehuset.

Nødslagtning kan således udføres på tilskadekomne dyr – dvs. dyr der efter en ulykke f.eks. har fået benbrud, bækkenbrud eller udskridning efter kælvning. Andre eksempler på en ulykke kan være en fødsel, hvor kalven ikke kan forløses. Derimod betragtes trommesyge, løbedrejning og børslyngning ikke som ulykker, og dyr med disse lidelser kan ikke nødslagtes.

Der må ikke behandles inden nødslagtning f.eks. med kalk eller andre præparater med ingen eller kort tilbageholdelsestid. Syge dyr må ikke slagtes. Dyr, der været medicinsk behandlet og er omfattet af en tilbageholdelsestid kan ikke nødslagtes.

Dyret må ikke have forhøjet temperatur ved en nødslagtning, derfor bør temperaturen altid tages på dyr, der ønskes nødslagtet og temperaturen påføres ejer‐ og dyrlægeerklæringen. Dette gælder dog ikke dyr, der ikke kan indfanges.

Dyr, der ønskes nødslagtet, skal umiddelbart inden aflivning tilses af en dyrlæge. Kun dyr, som dyrlægen bedømmer som i øvrigt sunde, raske og egnet til slagtning, kan nødslagtes. Dyrlægen og ejer skal sammen udfylde en Ejer- og dyrlægeerklæring for dyr nødslagtet eller slagtet uden for slagteriet. Dyret skal umiddelbart herefter aflives. Erklæringen skal følge dyret til slagteriet

Dyret skal efter aflivning inden for to timer exviscereres – dvs. have udtaget tarmsæt og lunger. Dette betyder, at dyret senest to timer efter aflivning og afblødning skal være på slagtehuset.

Afslutningsvis skal det understreges, at nødslagtning skal ske umiddelbart efter, at ulykken er sket af både dyreværnsmæssige og kødkontrolmæssige hensyn.

Heidi Pyndt, tilsynsførende dyrlæge på Holeby, Nysted og Nykøbing F Slagtehus