Henriette Marqvorsen

Jeg hedder Henriette Medom Marqvorsen, jeg er født det herlige år 1968. Jeg bor på et landsted i Radsted, med min mand Niels, vores 3 børn Viktor, Sidse og Nanna, samt en pæn del af Noahs ark.

Hele mit liv har dyr spillet en central rolle, og det har altid været min drøm at blive dyrlæge.

Som dyrlæge, har jeg særlig interesse indenfor reproduktionsområdet. Dette har blandt andet ført til, at jeg i mit drægtighedsscanningsprojekt har passeret 100 scannede drægtige tæver, med hver 4-7 scanninger. Det har givet en god database med oplysninger om fosterudvikling, kønsbestemmelse, drægtighedsforløb samt ikke mindst datering af fødselstidspunktet.

Et andet område jeg de senere år har brugt en del tid på, er dyreværnssager. Det er et tungt og meget tidskrævende område, men også meget meget vigtigt synes jeg. Et stort ønske for mig, er at vi i fremtiden kunne få et tæt samarbejde mellem kommune, politi, dyreværnsorganisationer og dyrlæger. Et samarbejde der skulle have til formål, at gribe forebyggende ind og hjælpe FØR en ulykkelig situation ender i en dyreværnssag. Jeg er overbevist om, at der vil være dyreværnsmæssige, menneskelige og bestemt også samfundsøkonomiske gevinster at hente, ved et sådant samarbejde!

Sideløbende med mit klassiske dyrlægearbejde, bruger jeg meget tid på at studere og arbejde med trænings- og adfærdsrelaterede problemer, primært hos hunde. Som en del af dette holder jeg løbende foredrag og kurser om bl.a. klikkertræning, mimik og kropssprog, angst og aggressivitet, stress og indlæring osv. Jeg medlem af DSKVE (dansk selskab for veterinær etologi – lidt af en tungebrækker at udtale, men super interessant synes jeg).

I foråret 2011 havde jeg en fantastisk schæfertæve med i mit drægtighedsscannings projekt. Den kravlede så meget under huden på mig, at jeg bestilte en tævehvalp, da kuldet var født. Det blev min introduktion til brugshundeverdenen – og jeg skal da ellers nok hilse og sige, at det har været omsiggribende. Jeg har været så heldig at få god kontakt både lokalt, og længere væk, med super dygtige og inspirerende fok, der har årelang erfaring med træning af brugshunde, både professionelt og "for sjov".

En del af denne kontakt, har medført planer om udvidet samarbejde på hundetrænings og adfærdsområdet, med indtil flere interessante projekter og kurser i støbeskeen.

Mit eget dyrehold tæller således Maestro (irsk setter fra 2007), Piano (storpudel fra 2003), Cirkeline (yorkshire/shih tzu fra 2009) og ikke mindst Fuga (schæfer fra 2011). Herudover har vi fire katte, et udstationeret æsel og tre heste.

Jeg går meget op i mit arbejde med dyr, og jeg mener at vi dyrlæger er forpligtet til at pleje dyrenes og ejernes interesser (i nævnte rækkefølge) bedst muligt.